20210901_thailand_afp

0
10
20210901_thailand_afp

ชายคนหนึ่งรออยู่หน้าร้านกาแฟแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2564 ก่อนการผ่อนคลายข้อจำกัดบางประการเกี่ยวกับโควิด-19 ของประเทศไทยในวันที่ 1 ก.ย. Author: AFP ที่มา: อื่นๆ4:3 ภาพ:

  • บ้าน
  • Beverage & Drink
  • กาแฟ (Coffee)
  • ชา (Tea)
  • น้ำ (Water)
  • น้ำนม (Milk)
  • น้ำผลไม้ (Juices)
  • ม็อกเทล (Mocktails)