แท็ก:reuters.com,2021:newsml_LYNXMPEH9C178

0
15
แท็ก:reuters.com,2021:newsml_LYNXMPEH9C178

ภาพที่กว้างขึ้น: ความแห้งแล้งที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศทำให้เกษตรกรชาวไร่ชาไต้หวันต้องแสวงหาน้ำ ภาพ: Reuters4:3 ภาพ: …

  • บ้าน
  • Beverage & Drink
  • กาแฟ (Coffee)
  • ชา (Tea)
  • น้ำ (Water)
  • น้ำนม (Milk)
  • น้ำผลไม้ (Juices)
  • ม็อกเทล (Mocktails)