ส้มขม

0
15

สูตรส้มขมพื้นฐานที่ผลิตง่าย สูตร Orange Bitters: Sweet Orange Zest 97 g Lemon Zest 60 ก. Gentian ก. คาสคาริลลา 60 g แอลกอฮอล์ 25% 2 L คำแนะนำ บดให้แข็งเป็นเวลา 7 วันด้วย 64 ออนซ์ของแอลกอฮอล์กวนเป็นครั้งคราว กรองและขวด

  • บ้าน
  • Beverage & Drink
  • กาแฟ (Coffee)
  • ชา (Tea)
  • น้ำ (Water)
  • น้ำนม (Milk)
  • น้ำผลไม้ (Juices)
  • ม็อกเทล (Mocktails)