Nelson Bitters

0
18

ไม่ค่อยมีใครรู้จักเกี่ยวกับสูตรขมนี้ สูตร Nelson Bitters: Bitter Orange Fruit 1 lb Calamus Root 2 lbs Zedoary Root 2 lbs Galanga Root 2 lbs Gentian Root 3 lbs คำแนะนำ Macerate the สมุนไพรและเครื่องเทศใน To make the bitters, take ออนซ์ของสาระสำคัญของสต็อกและถึง 4 แกลลอน % วิญญาณที่ป้องกันได้ , บวกน้ำเชื่อมธรรมดา 1½ แกลลอน 60% และน้ำ 4¾ แกลลอน

  • บ้าน
  • Beverage & Drink
  • กาแฟ (Coffee)
  • ชา (Tea)
  • น้ำ (Water)
  • น้ำนม (Milk)
  • น้ำผลไม้ (Juices)
  • ม็อกเทล (Mocktails)