กาแฟ Rainforest Alliance คืออะไร? ทุกสิ่งที่คุณต้องการรู้

0
30
กาแฟ Rainforest Alliance คืออะไร?  ทุกสิ่งที่คุณต้องการรู้

ผู้คนนับล้านทั่วโลกเพลิดเพลินกับกาแฟทุกวัน แต่เช่นเดียวกับอาหารบริโภคอื่นๆ ที่เก็บเกี่ยว การเพาะปลูกกาแฟสามารถส่งผลเสียต่อโลกและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ หากไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่ยั่งยืน ด้วยความต้องการกาแฟที่สูงเช่นนี้ เป็นที่เข้าใจได้ว่าชาวไร่และสวนในประเทศกำลังพัฒนาจำนวนมากพยายามที่จะตัดมุมเพื่อเร่งการเพาะปลูกหรือเพิ่มผลกำไร ซึ่งมักจะนำไปสู่ความเสียหายระยะยาวต่อโลก หากคุณชอบดื่มกาแฟสักถ้วย อาจเป็นเพราะผลประโยชน์สูงสุดของคุณและคนรุ่นต่อๆ ไป เพื่อให้แน่ใจว่ากาแฟของคุณมาจากแหล่งที่มีความรับผิดชอบ Rainforest Alliance Coffee ตั้งเป้าที่จะทำเช่นนั้น และเมล็ดกาแฟที่ผ่านการรับรองของพวกเขาได้รับการปลูกในพื้นที่ที่ยั่งยืนและไม่รุกล้ำพื้นที่ป่าฝนที่มีอยู่ หากคุณต้องการสร้างความแตกต่างให้กับกาแฟแต่ละถุงที่คุณซื้อ โปรดอ่านต่อไป และเราจะอธิบายทุกอย่างเกี่ยวกับกาแฟที่ผ่านการรับรองจาก Rainforest Alliance Certified และสิ่งที่พวกเขาพยายามทำให้สำเร็จ พันธมิตร Rainforest หมายถึงอะไร? Rainforest Alliance เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรระดับนานาชาติที่เริ่มต้นเมื่อ 30 เมื่อหลายปีก่อนในอเมริกากลาง ภารกิจแรกของพวกเขาคือการสร้างพันธมิตรเพื่อช่วยปกป้องป่าฝนที่หมดไปอย่างรวดเร็วซึ่งถูกทำลายลงเพื่อเปิดทางสำหรับการเพาะปลูกและการผลิตกาแฟ อย่างไรก็ตาม พวกเขาได้ขยายขอบเขตออกไปแล้ว นอกจากการต่อสู้กับการตัดไม้ทำลายป่าและการปกป้องสิ่งแวดล้อมแล้ว พวกเขายังทำงานร่วมกับเกษตรกรในการปรับปรุงการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน จัดหาสภาพการทำงานที่ดีขึ้น และช่วยให้พวกเขาปรับตัวเพื่อปรับปรุงแนวทางการเพาะปลูกให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น นับตั้งแต่ก่อตั้งองค์กร Rainforest Alliance ได้จัดให้มีการฝึกอบรมด้านการเกษตรที่ยั่งยืนและการรับรองสำหรับชุมชนเกษตรกรรมในชนบท พวกเขาจัดการโครงการภูมิทัศน์ที่กว้างใหญ่ และปัจจุบันมีอยู่แล้วในประเทศต่างๆ ทั่วโลก กาแฟที่ผ่านการรับรองจาก Rainforest Alliance เป็นอย่างไร ตอนนี้คุณมีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับองค์กรที่อยู่เบื้องหลัง Rainforest Alliance แล้ว ผลกระทบที่มีต่อกาแฟที่คุณซื้อทั้งหมดมีอะไรบ้าง เมล็ดกาแฟที่ผ่านการรับรองจาก Rainforest Alliance แต่ละถุงมาจากห่วงโซ่อุปทานจากฟาร์มกาแฟที่ผ่านการรับรองและสวนที่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้านการเกษตรแบบยั่งยืนที่กำหนดโดย Rainforest Alliance มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหรือไม่? สำหรับเกษตรกร ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบเพิ่มเติมสำหรับการรับรองไม่ได้ถูกควบคุมโดย Rainforest Alliance เกษตรกรเลือกหน่วยรับรองและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกของตน โดยทั่วไปแล้ว ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจะถูกกำหนดโดยขนาดของฟาร์มกาแฟและที่ตั้ง เพื่อช่วยกระจายค่าใช้จ่ายของการตรวจสอบ เกษตรกรรายย่อยมักจะร่วมมือกันเพื่อรับใบรับรอง Rainforest Alliance เป็นกลุ่มเพื่อลดค่าใช้จ่าย สำหรับคุณผู้บริโภค ใช่ มีราคาเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ถ้าคุณสนใจว่ากาแฟของคุณมาจากไหนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น ก็คุ้มค่าที่จะจ่ายเพิ่มอีกสองสามเซ็นต์โดยรู้ว่าเงินของคุณจะไปปรับปรุงสภาพในการปลูกและแปรรูปเมล็ดกาแฟ กาแฟรสชาติดีขึ้นหรือไม่? การทำไร่กาแฟแบบเร่งรัดสามารถส่งผลกระทบต่อดินได้ และในเวลาเพียงไม่กี่ปี แร่ธาตุและสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชก็ลดลง และดินก็จะกลายเป็นมลพิษได้ เนื่องจากกาแฟที่ผ่านการรับรองจาก Rainforest Alliance ปลูกในดินที่ดีต่อสุขภาพด้วยการทำฟาร์มที่พยายามนำกาแฟที่นำออกไปแล้วกลับคืนมา รสชาติของกาแฟก็มีประโยชน์เช่นกัน ดินที่ดีต่อสุขภาพคืออะไร? Rainforest Alliance กำหนดดินที่มีสุขภาพดีว่าเป็นระบบนิเวศที่หลากหลาย สิ่งนี้สามารถระบุเพิ่มเติมได้ว่าเป็นดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการทำการเกษตร แต่กลายเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ สภาพแวดล้อมที่กำลังเติบโตประเภทนี้ทำให้เกิดความหลากหลายและการฟื้นฟูดินตามธรรมชาติ กาแฟที่ปลูกในสภาพแวดล้อมดังกล่าวจะมีรสชาติดีกว่ากาแฟที่ปลูกในฟาร์มขนาดใหญ่ที่ใช้สารเคมีที่รุนแรง และไม่ได้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและผลกระทบระยะยาวต่อโลก ดินเป็นที่ที่กาแฟเริ่มต้นชีวิต หากไม่ได้รับการบำรุงหรือบำรุง กาแฟของคุณจะเติบโตและสืบทอดรสชาติของสภาพแวดล้อมที่กำลังเติบโต แนะนำ: ชุดกาแฟ Volcanica Essential ตรวจสอบราคา ประโยชน์ของกาแฟ Rainforest Alliance กระบวนการที่แท้จริง ข้อกำหนดในการปฏิบัติตาม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรับรองและการตรวจสอบอาจเป็นเรื่องยุ่งยากสำหรับชุมชนเกษตรกรในชนบทขนาดเล็ก อย่างไรก็ตาม เมื่อฟาร์มเหล่านี้มีคุณสมบัติที่จะได้รับการรับรองจาก Rainforest Alliance พวกเขาก็จะมีอนาคตที่ยั่งยืนในอุตสาหกรรมการเกษตร พวกเขายังสามารถเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเล็กน้อยสำหรับกาแฟของพวกเขาซึ่งฟาร์มอื่น ๆ ที่ไม่ผ่านการรับรองไม่สามารถทำได้ ในฐานะผู้บริโภค เมื่อคุณซื้อกาแฟที่ได้รับการรับรองจาก Rainforest Alliance คุณจะคืนเปอร์เซ็นต์เล็กน้อยให้กับชุมชนเกษตรกรรมในชนบทเหล่านั้น คุณควรรู้สึกภูมิใจที่กาแฟที่คุณดื่มนั้นปลูกโดยคำนึงถึงความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์ และความยั่งยืนในใจ แต่ที่สำคัญที่สุดคือ ไม่มีการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อเปิดทางให้การผลิตกาแฟ และอย่าลืมว่ากาแฟที่ปลูกในสภาพแวดล้อมของ Rainforest Alliance มีรสชาติที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด มีเชิงลบหรือไม่? ตามที่เราได้เน้นย้ำในบทความนี้ ประโยชน์หลักของการรับรอง Rainforest Alliance มุ่งสู่ความยั่งยืนสำหรับทั้งสิ่งแวดล้อมและชุมชนเกษตรกรรม แต่เพื่อให้เข้าใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง เราควรดูว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณซื้อกาแฟที่ไม่ได้มาจากฟาร์มที่ได้รับการรับรองจาก Rainforest Alliance เมื่อคุณซื้อกาแฟธรรมดาที่ไม่ผ่านการรับรอง ไม่มีการรับประกันว่าคนงานและสิ่งแวดล้อมที่ปลูกกาแฟจะไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับฟาร์ม “ปกติ” ที่จะใช้สารกำจัดศัตรูพืชที่เป็นอันตราย จีเอ็มโอ ทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าจำนวนมาก และบังคับใช้แรงงานเด็กเพื่อผลิตกาแฟที่คุณดื่ม ต้องปฏิบัติตามระเบียบการเฉพาะในฟาร์มที่ได้รับการรับรองจาก Rainforest Alliance ได้มาตรฐาน และสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนต้องมาก่อน นอกเหนือจากฟาร์มจริงแล้ว หนึ่งในการวิพากษ์วิจารณ์ที่พบบ่อยที่สุดคือกาแฟหนึ่งถุงสามารถมีตราประทับของ Rainforest Alliance ได้แม้ว่ากาแฟภายในจะมีเพียงกาแฟเท่านั้น 30% ได้รับการรับรองจาก Rainforest Alliance ในฐานะผู้ซื้อ คุณไม่มีความคิดเกี่ยวกับสภาพการเจริญเติบโตของกาแฟอีก % 30% ของกาแฟในถุง สิ่งนี้อาจสร้างความสับสน คุณรู้หรือไม่ว่าเงินของคุณไปในทิศทางที่ควรจะเป็นเท่าไหร่? ข่าวดีก็คือคุณสามารถหลีกเลี่ยงการซื้อ “ไม่ทราบ” ได้โดยดูที่ฉลากเพื่อให้แน่ใจว่าได้ระบุไว้อย่างชัดเจน 97% Rainforest Alliance ที่ได้รับการรับรอง บทสรุป หวังว่าถ้าคุณมาไกลถึงขนาดนี้ ตอนนี้คุณมีภาพที่ชัดเจนของกาแฟที่ผ่านการรับรองจาก Rainforest Alliance และผลกระทบต่อชุมชนเกษตรกรรมในท้องถิ่นและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ขึ้น ไม่ว่าคุณจะเป็นกลุ่มคนงานในฟาร์มหรือผู้ปลูกกาแฟที่ต้องการได้รับการรับรองจาก Rainforest Alliance หรือเพียงแค่คนที่ต้องการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลมากขึ้นเมื่อซื้อกาแฟ เรามั่นใจว่าคุณจะรู้สึกดีขึ้นเมื่อคุณได้ทำกาแฟ กะ. เป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่นการเลือกกาแฟประเภทหนึ่งแทนอีกประเภทหนึ่งที่ร้านค้าในพื้นที่ของคุณซึ่งอาจมีความหมายยาวนาน ที่ Bean Ground เรารู้ว่าเงินเพิ่มอีกสองสามเซ็นต์จะไม่ทำให้ธนาคารพัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรารู้ว่ามันจะช่วยรักษาอนาคตของการปลูกกาแฟไว้สำหรับคนรุ่นต่อๆ ไป ? คุณอาจสนใจอ่าน: Fair Trade vs. Direct Trade Coffee: อะไรคือความแตกต่าง?

  • บ้าน
  • Beverage & Drink
  • กาแฟ (Coffee)
  • ชา (Tea)
  • น้ำ (Water)
  • น้ำนม (Milk)
  • น้ำผลไม้ (Juices)
  • ม็อกเทล (Mocktails)