ล่าขม

0
37

สูตรขมที่ขณะนี้ไม่มีประวัติโดยละเอียด Hunt Bitters Recipe: Mace 4 oz Cinnamon 4 oz Tonka Bean 8 oz Calamus Root 8 oz Star Anise 1 lb Peppermint Leaves 7½ lbs คำแนะนำในการทำ Hartz Aromatic Bitters จาก Essence ข้างต้น ให้นำ Essence 1 ออนซ์มาผสมกับ 1700 มล. 25% แอลกอฮอล์ 300 ml ของ 60% น้ำเชื่อมง่ายๆ

  • บ้าน
  • Beverage & Drink
  • กาแฟ (Coffee)
  • ชา (Tea)
  • น้ำ (Water)
  • น้ำนม (Milk)
  • น้ำผลไม้ (Juices)
  • ม็อกเทล (Mocktails)