Beverage & Drink

วิธีสร้างแบรนด์เครื่องดื่มของคุณเอง – 2 ขั้นตอนพื้นฐานของความสำเร็จ

ตลาดเครื่องดื่มทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ 1,544.610 พันล้านดอลลาร์สหรัฐใน 589 และคาดว่าจะเติบโตที่ CAGR ที่ 3.10% ถึงขนาดตลาด 1,854.854 พันล้าน USD โดย 854 FHA ยังคาดการณ์ด้วยว่าตลาดนี้จะสร้างผลกำไรมหาศาลให้กับบริษัทเครื่องดื่มในอนาคตอันใกล้นี้ เมื่อประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นนำไปสู่ความต้องการผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มากขึ้น ในขณะเดียวกัน บริษัทเครื่องดื่มก็เริ่มเข้าสู่ตลาดด้วยผลิตภัณฑ์น้ำอัดลมที่หลากหลายมากขึ้นเรื่อยๆ “จะสร้างธุรกิจเครื่องดื่มที่ประสบความสำเร็จได้อย่างไร” “ทำอย่างไรให้ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของคุณโดดเด่น” “ขั้นตอนในการสร้างบริษัทเครื่องดื่มมีอะไรบ้าง” บทความต่อไปนี้จะช่วยคุณตอบคำถามเหล่านี้ มือใหม่ส่วนใหญ่เช่นคุณมักจะมีข้อสงสัยและสับสนเกี่ยวกับวิธีการสร้างแบรนด์เครื่องดื่มที่มีประสิทธิภาพของคุณเอง ระยะที่ 1: การเข้าสู่ตลาดเครื่องดื่มด้วยการเตรียมการอย่างละเอียดถี่ถ้วน ขั้นตอนการเตรียมการมีบทบาทสำคัญในกระบวนการสร้างแบรนด์เครื่องดื่ม ขั้นตอนนี้เป็นที่ที่คุณต้องตอบคำถามเฉพาะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการขาย แผนการสื่อสารและการดำเนินงานของผลิตภัณฑ์ และทรัพยากรสำหรับธุรกิจของคุณ แนวคิดเกี่ยวกับหมวดหมู่ มีผลิตภัณฑ์มากมายในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่บริษัทของคุณสามารถมุ่งเน้นได้ ในขั้นตอนของแนวคิดนี้ คุณต้องพิจารณาภาพรวมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มเพื่อกำหนดเครื่องดื่มที่เหมาะสมสำหรับบริษัทของคุณ นอกจากนี้ คุณควรพิจารณาขายเครื่องดื่มเพียงชนิดเดียวหรือรวมผลิตภัณฑ์หลายรายการเข้าด้วยกัน เนื่องจากจะส่งผลต่อกลยุทธ์ทางธุรกิจและการสื่อสารของคุณในภายหลัง ผลิตภัณฑ์หลักบางประเภทในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ได้แก่ เครื่องดื่มชูกำลัง เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ น้ำผลไม้ น้ำอัดลม กาแฟและชา น้ำอัดลม และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การทดสอบสูตร มีเครื่องดื่มหลายประเภทที่มีรสชาติเฉพาะตัวเช่นเดียวกับแบรนด์เครื่องดื่มที่มีชื่อเสียงระดับโลก อย่างไรก็ตาม ในขั้นตอนการเตรียมการนี้ ใช้เวลาอย่างมากในการปรับสูตรที่น่าตื่นตาตื่นใจและไม่เหมือนใครที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของคุณให้สมบูรณ์แบบ คำแนะนำชิ้นแรกคือการลองเครื่องดื่มหลากหลายรสชาติ คุณสามารถสร้างรายการเครื่องดื่มที่มีหมายเหตุเฉพาะเกี่ยวกับรสชาติเพื่อให้ประเมินได้ง่าย นอกจากนี้ ตลาดเครื่องดื่มมีผู้บริโภคจำนวนมากที่มีรสนิยมที่หลากหลายและแตกต่างกัน ในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการพัฒนาสูตรอาหาร คุณสามารถจัดปาร์ตี้กับเพื่อนและครอบครัวเพื่อรับข้อเสนอแนะโดยตรงเกี่ยวกับสูตรอาหารที่คุณทำ สูตรเครื่องดื่มต้องแปลกใหม่แต่ยังคงเข้ากับรสนิยมของลูกค้าส่วนใหญ่ การวางแผนธุรกิจ ตลาดเป้าหมายและลูกค้า ในการจัดตั้งบริษัทเครื่องดื่มที่มีประสิทธิภาพ คุณต้องมุ่งเน้นอย่างมากในการทำความเข้าใจตลาดเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทจำเป็นต้องระบุความต้องการ รสนิยม และความต้องการของลูกค้าในตลาดเป้าหมายเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดและดึงดูดลูกค้าให้มาที่ผลิตภัณฑ์ของตนมากที่สุด คุณสามารถหาคำตอบสำหรับคำถามต่อไปนี้: ภาพรวมตลาดเครื่องดื่มเป็นอย่างไร? ขนาดของตลาดเป้าหมายของคุณคืออะไร? ผลิตภัณฑ์ใดบ้างที่ปรากฏและแพร่หลายในตลาดเป้าหมายนี้ ใครคือคู่แข่งในตลาด? จุดแข็งและจุดอ่อนของพวกเขาคืออะไร? ข้อดีและข้อเสียของการเข้าสู่ตลาดคืออะไร? ภาพรวมอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม: ระดับการพัฒนา ศักยภาพ ขนาดตลาดกว้าง และอื่นๆ การวางแผนทางการเงิน คุณสามารถสร้างแผนทางการเงินได้ทันทีหลังจากกำหนดประเภทผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่แน่นอนแล้ว อย่างไรก็ตาม ในการสร้างแผนทางการเงินที่ดีซึ่งสามารถสร้างผลกำไรจำนวนมากได้ คุณควรกำหนดว่าเงินทุนเริ่มต้นของบริษัทของคุณเป็นเท่าใด ในการเริ่มต้นธุรกิจ ผู้นำควรทำแผนทางการเงินเป็นเวลาหนึ่งปีเท่านั้น หลังจากได้รับข้อมูลทางการเงินที่เชื่อถือได้แล้ว องค์กรควรจัดทำแผนทางการเงินเป็นเวลา 3-5 ปี ขึ้นไป ทรัพยากรบุคคล นอกจากความต้องการทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้เชิงลึกด้านเทคโนโลยีแล้ว ธุรกิจเครื่องดื่มยังต้องการทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีการแปรรูป คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และทักษะการจัดการ การขาย และการเจรจาต่อรอง การวางแผนการตลาด ขั้นตอนสำคัญในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดที่ออกแบบมาอย่างดีและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การวิเคราะห์ SWOT (จุดแข็ง – จุดอ่อน – โอกาส – ภัยคุกคาม) การแสวงหาคุณค่าของแบรนด์ของคุณ การระบุวัตถุประสงค์ในการวางแผนการตลาด และการสร้างวิธีการทางการตลาด การวิเคราะห์ SWOT จากข้อมูลที่คุณรวบรวมและระบุในขั้นตอนการวางแผนธุรกิจ คุณสามารถดำเนินการวิเคราะห์ SWOT เพื่อระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของธุรกิจของคุณ การหามูลค่าแบรนด์ของคุณ กลยุทธ์ทางการตลาดที่ดีมักเริ่มต้นด้วยการกำหนดราคาตลาดของแบรนด์ของบริษัท การกำหนดมูลค่าเป็นขั้นตอนที่คุณควรลงทุนเวลาและทรัพยากรให้มากที่สุด โดยเริ่มจากการระบุประโยชน์หลักของลูกค้าและคุณค่าของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของคุณ การกำหนดเป้าหมายของกลยุทธ์ทางการตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป้าหมายจะแสดงผ่านผลลัพธ์ที่วัดได้ในช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งช่วยให้ธุรกิจประเมินความสำเร็จและประสิทธิภาพของแผนของคุณ การสร้างวิธีการทางการตลาด คุณต้องเลือกวิธีการทางการตลาดที่เหมาะสมที่สุดโดยขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมายและตลาดของธุรกิจของคุณ วัตถุประสงค์สูงสุดของวิธีการทางการตลาดคือการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์และสื่อสารข้อความตราสินค้าของธุรกิจเครื่องดื่มให้กับลูกค้า คุณควรค้นหาว่าลูกค้าของคุณชอบช่องทางโซเชียลใด นอกจากนี้ ในระยะแรกๆ คุณควรเลือกที่จะจัดสรรต้นทุนและเวลาให้กับพื้นที่การตลาดหนึ่ง/หลายด้าน เช่น การโฆษณา, ประชาสัมพันธ์, การตลาดเนื้อหา, SEO, การจัดการชุมชน หรืองานกิจกรรม ยิ่งแผนเจาะจงและลงรายละเอียดมากเท่าใด โอกาสที่แบรนด์เครื่องดื่มของคุณจะสูงขึ้น ระยะที่ 2: ความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนการทำให้ผลิตภัณฑ์สมบูรณ์สามารถช่วยให้คุณเข้าสู่อุตสาหกรรมเครื่องดื่มได้อย่างง่ายดายหรือทำให้แบรนด์เครื่องดื่มของคุณล่มทันทีที่เปิดตัว ดังนั้น ในขั้นตอนนี้ ธุรกิจของคุณจำเป็นต้องสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ให้สมบูรณ์แบบและรักษาความสม่ำเสมอตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนที่จำเป็นในขั้นตอนสุดท้ายของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มเป็นปัจจัยแรกที่ลูกค้าประทับใจ โดยเฉพาะความเป็นเอกลักษณ์ใน . โลโก้ผลิตภัณฑ์จะแสดงถึงจิตวิญญาณ ข้อความ และบุคลิกภาพของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของคุณ คุณสามารถจ้างนักออกแบบโลโก้เพื่อให้ภาพโลโก้ดูสะอาดตาและน่าดึงดูดใจ ในกระบวนการสร้างโลโก้ คุณสามารถปรึกษาได้จากหลายแหล่ง แม้ว่าคุณจะสงสัยระหว่างสัญลักษณ์ต่างๆ มากมาย คุณก็สามารถทำการสำรวจกับผู้ใช้เพื่อเลือกโลโก้ที่เหมาะสมที่สุดได้ โดยปกติขวดน้ำผลไม้ ขวดน้ำอัดลม หรือขวดน้ำแร่มักจะมีการออกแบบเหมือนกัน อย่างไรก็ตาม การออกแบบขวดที่เป็นเอกลักษณ์สามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้ง่าย และเหมาะสมกับน้ำดื่มแต่ละประเภท การออกแบบขวดมีส่วนสำคัญในการถ่ายทอดข้อความและจิตวิญญาณของผลิตภัณฑ์ของคุณ กรณีพบปัญหาในการออกแบบเอง สามารถหาผู้ให้บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มได้ ควรรู้: ด้านบน ซัพพลายเออร์บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มชั้นเยี่ยมที่คุณควรรู้เพื่อส่งเสริมธุรกิจเครื่องดื่มของคุณ กฎหมาย ทนายความที่มีประสบการณ์และ นักบัญชีจะมีความสำคัญในกระบวนการวางแผนแบรนด์ของคุณ สำหรับองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ข้อเท็จจริงหรือตัวเลขที่ถูกต้องและถูกกฎหมายเป็นข้อกำหนดเบื้องต้น ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจและความสำเร็จของธุรกิจ จะช่วยได้หากคุณพิจารณาปัจจัยสองสามประการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เช่น ประเภทธุรกิจ: วิสาหกิจมีห้าประเภทหลัก: บริษัทร่วมทุน บริษัทจำกัดสมาชิกรายเดียว บริษัทจำกัดรับผิดที่มีสมาชิกตั้งแต่สองคนขึ้นไป ห้างหุ้นส่วนและการเป็นเจ้าของ แต่เพียงผู้เดียว กระบวนการและขั้นตอนในการจัดตั้งธุรกิจแต่ละประเภทก็แตกต่างกัน เพื่อความปลอดภัย คุณควรปรึกษาทนายความเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายที่จำเป็นให้เสร็จสิ้น สิทธิบัตรและการคุ้มครอง: สูตรผลิตภัณฑ์ โลโก้ การออกแบบ ฯลฯ เป็นองค์ประกอบทั้งหมดที่ต้องจดทะเบียนสิทธิบัตรและสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา หากไม่มีการลงทุนในขั้นตอนนี้ ผลิตภัณฑ์ของคุณมีความเสี่ยงที่จะถูกคัดลอก ลอกเลียน หรือยืมเพื่อให้บริการผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมาย ความสำเร็จของกระบวนการทางธุรกิจขึ้นอยู่กับการสรุปประเด็นทางกฎหมายเป็นอย่างมาก แหล่งที่มาของส่วนผสมการผลิต/ต้นทุน ส่วนผสมเป็นปัจจัยสำคัญในการนำรสชาติที่สดใหม่ของเครื่องดื่มออกมา ในฐานะธุรกิจเครื่องดื่ม คุณต้องค้นหาและเลือกส่วนผสมที่ดีที่สุดที่มาจากผลิตภัณฑ์ของคุณทั้งในด้านคุณภาพและต้นทุน ในขั้นตอนนี้ คุณควรวิจัยและเปรียบเทียบแหล่งที่มาของวัตถุดิบในประเทศและต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นส่วนผสมออร์แกนิก – ปลูกและดูแลอย่างเป็นธรรมชาติทั้งหมด อุปกรณ์ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องจักรในการผลิตมีความสำคัญหากบริษัทของคุณมีความตั้งใจที่จะผลิตด้วยตัวเอง ปัจจัยบางประการที่คุณควรพิจารณา: สภาพของอุปกรณ์การผลิต (ใหม่หรือใช้แล้ว) การจัดวางอุปกรณ์ระหว่างกระบวนการผลิตทั้งหมด ค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ที่ดำเนินการด้วยตนเอง (เทียบกับต้นทุนการเอาท์ซอร์ส) นอกจากนี้ คุณยังสามารถพิจารณาจ้างผลิตผลิตภัณฑ์จากภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเป็นมือใหม่ในอุตสาหกรรมและไม่คุ้นเคยกับแต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิต อ่านเพิ่มเติม: ทำไมธุรกิจสตาร์ทอัพจึงต้องจ้างการผลิตจากภายนอก? 7 เหตุผลที่ต้องพิจารณา การกระจายการจัดส่ง คุณควรยึดตามแผนธุรกิจเดิมเพื่อเลือกวิธีการจัดส่งที่เหมาะสม หากธุรกิจของคุณมีขนาดเล็ก คุณสามารถจัดระเบียบการจัดส่งผลิตภัณฑ์เพื่อควบคุมและควบคุมแหล่งที่มาของสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม คุณจะต้องพิจารณาถึงค่าวัสดุ ค่าบำรุงรักษารถ พนักงาน และการประกันภัย ในกรณีที่ธุรกิจของคุณมีการขยายตัวมากขึ้น คุณสามารถร่วมมือกับผู้จัดจำหน่ายในแต่ละภูมิภาคได้ การเลือกพันธมิตรหรือการกระจายตัวเองขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจของคุณ สรุปโดยสรุป บทความข้างต้นได้ให้ข้อมูลเฉพาะและรายละเอียดเกี่ยวกับการเริ่มต้นแบรนด์เครื่องดื่มของคุณเองและเคล็ดลับบางประการที่จะช่วยให้แบรนด์ของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หวังว่าคุณจะสามารถเข้าใจประเด็นสำคัญบางประการที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนในการเข้าสู่อุตสาหกรรมเครื่องดื่มด้วยการแบ่งปันข้างต้น หากคุณยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสำหรับธุรกิจใหม่ของคุณ คุณสามารถดูบริการได้ที่ Tan Do Beverage ที่ Tan Do เราให้บริการ ODM (การผลิตการออกแบบเครื่องดื่มดั้งเดิม) และ OEM (ผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม) ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า เราสามารถออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์ได้อย่างเต็มที่ หรือสร้างสูตรเครื่องดื่มและข้อกำหนดใหม่โดยอิงจากบทสรุปแนวคิดหรือพิมพ์เขียวที่ลูกค้าให้มา Take more: 13 เคล็ดลับในการเริ่มต้นธุรกิจเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ วิธีการเริ่มต้นธุรกิจเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ How ตั้งบริษัทน้ำขวด

  • บ้าน
  • Beverage & Drink
  • กาแฟ (Coffee)
  • ชา (Tea)
  • น้ำ (Water)
  • น้ำนม (Milk)
  • น้ำผลไม้ (Juices)
  • ม็อกเทล (Mocktails)
  • Back to top button